© John Melskens

Hans van der Kamp (1955) leidt in de meest nuchtere zin van het woord een dubbelleven. Al heel jong wilde hij fotograaf worden, maar een naar ongeluk op zijn twaalfde levensjaar zorgde ervoor dat hij zich in zijn vrije tijd veel met schrijven bezighield omdat het nu eenmaal minder lichamelijke inspanning vroeg.

Al op de Middelbare School zorgden zijn teksten voor veel ophef. Zijn leraar Nederlands A.C. Bosch, die ook educatieve bloemlezingen samenstelde, zag in het enthousiasme van Van der Kamp een reden om hem te ontslaan van de vaste onderwerpen, die bij het schrijven van een opstel nu eenmaal verplicht waren.

De jonge Van der Kamp zag zijn kans schoon en schreef opstellen die er toe leidden dat hij tijdelijk geschorst werd van school. Het opstel ‘Een interview met God’ waarin hij het opperwezen afschilderde als een drankzuchtige Joodse homoseksueel, die een relatie onderhield met zowel Judas als Petrus, viel niet in goede aarde.

In het volwassen leven zou het Van der Kamp niet veel anders vergaan. Tot tweemaal toe werden zijn geschriften door een dominee uit Gelderland publiekelijk verbrand en voorpublicaties van zijn eerste en waarschijnlijk laatste roman Nette mensen in een nieuwe tijd zorgden voor een reeks dagvaardingen van bekende Amsterdamse criminelen en een proces tegen Het Parool en Propria Cures.

Hoewel Van der Kamp het proces won, zou het toch een traumatische ervaring blijken te zijn, omdat hij nog een vol jaar moest onderduiken omdat hij bedreigd werd met de dood.

In die periode van onderduiken startte hij in 1994 het eerste Nederlandstalige literair tijdschrift voor het Internet De Opkamer.

Van der Kamp bleef ook fotograferen en zijn werken zijn wereldwijd tentoongesteld. Ook die acties zorgden regelmatig voor tumult. Op de nacht na de opening van zijn tentoonstelling Aged to Perfection in de USA werd een steen door de ruit van de galerie geworpen en in Moskou wilde men zijn werk met zoutzuur en knuppels te lijf gaan.

Deze site is overigens geen blog in de strikte betekenis van het woord. Het is ook een verzamelsite voor teksten die eerder elders gepubliceerd zijn.